Jövőkép

A Pro Arte et Natura Alapítvány (PAN) meggyőződése, hogy a közjó részét alkotó értékek megőrzéséért tett kezdeményezéseivel jelentősen hozzájárulhat  a stabilitás és a társadalmi béke, valamint a nemzeti öntudat erősítéséhez.

A  történelmi hagyományok, a kulturális és természeti értékek elhivatott ápolása biztosítja a folyamatban lévő tervek sikerét, és az eljövendő nemzedékek jobb jövőjét.

Az alkotó tehetségnek, és az egyéni kezdeményezéseknek alapvető szerepük van nemzeti öntudatunk továbbvitelében és erősítésében. Ha megőrizzük hagyományaink értékeit az felébreszti a tiszteletet, a büszkeséget és a nagyrabecsülését annak a magyar örökségnek, amely a Kárpát medencében több mint 1000 éven át formálódott. A minőséget célzó kezdeményezéseken keresztül erősíthető a remény, és a jövőbe vetett hit.

A rendszerváltás óta eltelt majdnem három két évtized után a társadalmi béke még mindig hiányzik. A hit, a művészet és a természet együtt inspirálnak. A történelmünk és hagyományaink gerincét alkotó hit, a művészet jelentőségének felismerése, és a környezet elkötelezett védelme erősíti a közös társadalmi tudatalatti méltóságát. A hit és a természet között a szabad kölcsönhatás a kulturális folytonosság erősítésének útja.  Megvalósulhat a töretlen nemzeti öntudat megtartása.

Reklámok