Szentkirályi Miklós

A PAN tiszteletbeli elnöke.

1943. május 11-én született Kocsordon, Szabolcs-Szatmár Megyében. Apja Szentkirályi Gyula, anyja Bethlen Éva. Két testvére van: Erzsébet (1941), és Ágnes (1948).
Felesége Lőrincze Zsuzsanna, két fiuk van, Miklós (1981) és András (1982)

Pályája kezdetén festőművésznek készült, majd érdeklődése fokozatosan a festmények restaurálása felé fordult, végül élethivatásának a festő-restaurátor művészi tevékenységet választotta. 1975-től folyamatosan múzeumi (közgyűjteményi és részben műemléki) területen fejti ki tevékenységét. A gyakorlati munka mellett elsősorban restaurátor-elméleti, szervezési és etikai kérdések foglalkoztatják.

1957-59-ig művészeti gimnáziumba járt Marosvásárhelyen, ahol nem folytathatta tanulmányait.1962-ben fémipari szakmunkás képesítést szerzett. Marosvásárhelyen az 1. sz. Autójavító Vállalat szakmunkása (lakatos, autóvillanyszerelő, finommechanikai műszerész), esti szakon folytatta gimnáziumi tanulmányait, művészeti tanfolyamon képezte magát. 1967-ben érettségizett, majd katonai szolgálat után 1968-73. között Kolozsváron az “Ion Andreescu” Képzőművészeti Akadémia Festészeti Szak, Miklóssy Gábor állami díjas festőművész mesterosztályában tanult.

1973-ban költözött Magyarországra. 1974-77. között a Magyar Képzőművészeti Főiskola Restaurátorképző Intézet Festő-Restaurátor Szakán, prof. Varga Dezső Munkácsy-díjas restaurátor-művész osztályában tanult. 1977-ben festő-restaurátor művész oklevelet szervezett.

Munkássága:

1975-1990. Magyar Nemzeti Galéria, Régi Magyar Osztály, beosztás: restaurátor, restaurátor csoportvezető, főrestaurátor

1990-től Szépművészeti Múzeum főrestaurátor, osztályvezető

1977-től a hivatalos munka mellett szabadfoglalkozású restaurátori tevékenység

1983: restaurátor-szakértői névjegyzékbe került, azóta rendszeresen vesz részt a szakértői munkában

Szakmai szervezeti tagságok:

1977. Művészeti Alap (MAOE), 1991-től választmányi tag, 1996-tól elnökségi tag

1979. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, 1986-90. szakosztálytitkár, 1990-től megbízott szakosztálytitkár

1991. Magyar Restaurátorkamara, alapító, 1992-től elnök

1997. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, művészeti-szakmai tanácsadó testületi tag

Szakmai elismerések:

1976. I. Országos Restaurátor Pályázat, II. díj

1978. II. Országos Restaurátor Pályázat, I. és II. díj

1979. Szocialista Kultúráért kitüntetés a középkori táblaképek és szobrok kiállításért

1983. Szocialista Kultúráért kitüntetés a Mátyás és kora schallaburgi kiállításért

1989. Nívódíj a Főúri ősgalériák és családi arcképek c. kiállításért

1989. Nívódíj a hédervári kápolna oltárának restaurálásáért

1995. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének emlékérme

1995. Debrecen Megyei Jogú Város emlékérme

Állami kitüntetések:

1991. Munkácsy Mihály díj

1996. Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

 • Pro Arte et Natura

 • A hagyományok, kulturális értékek, a történelem, a művészet és a természet őszinte tisztelete biztosíthatja az eljövő nemzedékek jövőjét.

 • Bírósági nyilvántartási szám: Balassagyarmat 12/1995

  Adószám: 18631933-1-12

  Budapest Bank: 10103719-11707733-00000009

  Tel: (+36 1) 212 51 76

  proarteetnatura.pan@gmail.com

  http://proarteetnaturahu.worldpress.com

  Kapcsolat: Ferencz Zoltán

 • Támogassa adója 1% -ának felajánlásával alapítványunkat!

  Adószám: 18631933-1-12

 • „A Benczúr Gyula rajziskola működtetése szakmai program megvalósítását 2020. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.”